Sekcja Finansów

Główny Księgowy
Główny Księgowy
st. asp. Jarosław Ligmanowski

(052) 33 11 444 w. 16


Sta�ysta
Młodszy technik
sekc. mgr Małgorzata Dyląg

(052) 33 11 444 w. 16