Historia straży

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu posiada bogatą tradycję pożarniczą. Pierwsze wzmianki w dokumentach o zawodowym pożarnictwie w Świeciu pochodzą z 1950 r. Istniejąca wówczas Komenda Powiatowa Straży Pożarnej była komórką w wydziale spraw wewnętrznych przy Powiatowym Prezydium Rady Narodowej. Siedziba Komendy znajdowała się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu przy ulicy Mickiewicza 16, w którym obecnie znajduje się Muzeum Pożarnictwa. W 1955 r. powołano pogotowie zawodowe z jedną sekcją na zmianie. Na dzień 1 stycznia 1977 r. datuje się utworzenie Zawodowej Straży Pożarnej w Świeciu, jako oddziału nr 6 Zawodowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, który od 1981 r. stał się samodzielną jednostką organizacyjną Zawodowej Straży Pożarnej. Na początku lat osiemdziesiątych rozpoczęto starania o budowę nowej komendy. Po pokonaniu wielu trudności w dniu 31 października 1984 r. został oddany do użytku kompleks budynków przy ulicy Laskowickiej 2.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 ze zmianami) od 01 lipca 1992 r. powołano jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Z tym dniem rozpoczęła działanie Komenda Rejonowa i Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi reformy administracji publicznej, a w tym postanowieniami ustawy z dnia 13 października 1998 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami) z dniem 1 stycznia 1999 roku na terenie miasta Świecia i powiatu świeckiego rozpoczęła funkcjonowanie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

W chwili obecnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu posiada 62 etaty funkcjonariuszy, z czego 10 strażaków pełni służbę w systemie codziennym, a pozostali w systemie zmianowym w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej oraz w Powiatowym Stanowisku Kierowania.

W 2007 roku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Świeciu brali udział w 1610 zdarzeniach, wśród których wystąpiło 457 pożarów, 1118 miejscowych zagrożeń, a pozostałe to niebezpieczeństwa lokalne. Do jednych z największych działań, jakie miały miejsce w roku ubiegłym zaliczyć należy katastrofę drogowo-kolejową w Polednie (gmina Bukowiec) i pożar XIII pawilonu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Działania oceniono na bardzo wysokim poziomie, przede wszystkim dzięki wysokiemu wyszkoleniu pracowników Komendy Powiatowej.

Wspominając o zmianach kadrowych należy nadmienić, że zarówno wykształcenie ogólne jak i pożarnicze funkcjonariuszy pełniących służbę w komendzie, uległo znacznej poprawie. W chwili obecnej każdy ze strażaków posiada co najmniej średnie wykształcenie, a wielu funkcjonariuszy, choć nie są oficerami - wyższe. Warto dodać, że aktualnie w komendzie pełni służbę ośmiu oficerów, dwunastu aspirantów, co w początkach funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu nie miało miejsca. Dwóch oficerów, czterech aspirantów - to już odległa historia.

Plany prakseologiczno - logistyczne w ciągu 16 lat istnienia jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu ukierunkowane zostały na podniesienie umiejętności i bezpieczeństwa ratowników, jakości i ilości sprzętu, co w konsekwencji doprowadziło do podwyższenia standardu pełnienia służby oraz działań ratowniczych. Komenda Powiatowa PSP w Świeciu poza typowym sprzętem ratowniczym wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt ratownictwa drogowego (Volvo SCRd), co niewątpliwie przyczynia się do sprawnego i skutecznego działania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, a ponadto ma bezpośredni wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu.