Kierownictwo

Komendant Powiatowy
Komendant Powiatowy
bryg. mgr inż. Piotr Tkaczyński

(052) 33 11 444 w. 10Kontakt
Komendant Powiatowy
Z-ca Komendanta Powiatowego
st. bryg. mgr inż. Andrzej Rafalski

(052) 33 11 444 w. 12