86-100 Świecie
ul. Laskowicka 2
tel. (052) 33 11 444
fax (052) 33 10 350

e-mail: swiecie@kujawy.psp.gov.pl