Koordynator ds. dostępności

Komendant Powiatowy
Z-ca Komendanta Powiatowego
st. bryg. mgr inż. Andrzej Rafalski

(052) 33 11 444 w. 12