Wydział Operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy

Z-ca naczelnika wydzia�u
Naczlenik wydziału
kpt. mgr inż. Tomasz Sadecki

(052) 33 11 444 w. 13


M�odszy technik
Z-ca naczelnika wydziału
kpt. mgr inż. Łukasz Hołody

(052) 33 11 444 w. 13


Młodszy technik
Młodszy specjalista
mł. kpt. inż. Adam Gwizdała

(052) 33 11 444 w. 13