Wydział Operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy

Z-ca naczelnika wydzia�u
Naczlenik wydziału
st. kpt. mgr inż. Tomasz Sadecki

(052) 33 11 444 w. 13


M�odszy technik
Z-ca naczelnika wydziału
kpt. mgr inż. Łukasz Hołody

(052) 33 11 444 w. 13


Stażysta
Stażysta
st. str. Mateusz Orłowski

(052) 33 11 444 w. 13