Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

Kierownik sekcji
Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Organizacyjno-Kadrowego
st. kpt. mgr inż. Sławomir Kulesza

(052) 33 11 444 w. 20