Obchody Dnia Strażaka

W dniu 9 maja 2008 roku w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie) odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli, w której udział wzięli zaproszeni goście, poczty sztandarowe z jednostek OSP oraz szkół powiatu świeckiego, kompania honorowa I Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia ziemi Świeckiej I Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, pracownicy i funkcjonariusze KP PSP w Świeciu wraz z rodzinami oraz mieszkańcy powiatu świeckiego. Po Mszy Św. wszyscy przemaszerowali na Duży Rynek, gdzie zebranych gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu mł. bryg. Janisław Buller. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Tomasz Leszczyński, fundatorzy sztandaru, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, władz krajowych, wojewódzkich i powiatowych ZOSP RP oraz współpracujących służb.

Starosta Świecki Pani Marzena Kempińska Przewodnicząca Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru przekazała sztandar Zastępcy Komendanta Głównego PSP nedbryg. Markowi Kowalskiemu, który wręczył go Komendantowi Powiatowemu PSP mł. bryg. Janisławowi Bullerowi.

Obchody Dnia Strażaka były okazją do wręczenia awansów i wyróżnień. Awans w korpusie podoficerskim otrzymało 4 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych 8 funkcjonariuszy. Wręczono 2 odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej", 5 medali "Za zasługi dla pożarnictwa", 1 dyplom Komendanta Głównego PSP oraz dyplom Komendanta Wojewódzkiego PSP dla Pani Elżbiety Pestka w dowód uznania za to, iż jako pierwsza udzieliła pomocy ofiarom katastrofy kolejowej w dniu 15 listopada 2007r. w miejscowości Poledno.

W trakcie uroczystości druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu świeckiego wzbogacili się o nowy sprzęt w postaci defibrylatorów zakupionych dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Świeciu, Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu oraz Urzędów Gmin powiatu świeckiego.

Po zakończonej części oficjalnej swoje umiejętności zaprezentowali funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczej Gaśniczej w Świeciu, podczas ćwiczenia pokazowego z elementami ratownictwa technicznego i medycznego. Ostatnim punktem obchodów na Dużym Rynku był pokaz przygotowany przez specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z JRG nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy.

tekst: kpt. mgr Paweł Puchowski

Zobacz zdjęcia >>