Manewry medyczne

W dniu 12 października 2013r. Komenda Powiatowa PSP w Świeciu wraz z Starostą Powiatu Świeckiego zorganizowała I Manewry Medyczne.

Ćwiczenia miały na celu:

W manewrach uczestniczyły zespoły: 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, 2 jednostek OSP z poza KSRG, Wojskowej Straży Pożarnej w Grupie, Służby Ratowniczej Impel, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Grupy WOPR, Grupy Enea oddział Świecie, JRG Świecie oraz zarządcy autostrady A1 firmy Intertol. Na terenie Powiatu zlokalizowano 14 punktów, w których znajdowały się symulowane zdarzenia medyczne. Zadaniem każdego zespołu było dotarcie do wyznaczonych stanowisk oraz przeprowadzenie ćwiczeń zgodnie z założonym scenariuszem. Każdorazowo po wykonaniu zadania każdy zespół otrzymał informację dotyczącą poprawności lub uwag do przeprowadzonych czynności.

tekst: st. kpt. mgr Paweł Puchowski

Zobacz zdjęcia >>