KSRG

 1. Plan ratowniczy do porozumienia pomiędzy PSP a SP ZOZ LPR oraz perzentacja na temat współpracy SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Państwową Strażą Pożarną.

 2. Plan ratowniczy

  Prezentacja
 3. Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskorzydłych.

 4. Owady błonkoskrzydłe
 5. Wytyczne do organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

 6. Ratownictwo chemiczno-ekologiczne
 7. Sprawozdanie z wyszkolenia OSP

 8. Tabela wyszkolenia OSP
 9. Materiały szkoleniowe LPR

 10. Zasady użycia

  EC135
 11. Tabela radiotelefony

 12. Tabela łączność
 13. Zasady organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych

 14. Zasady organizacji łączności
 15. Sierowanie na szkolenie

 16. Sierowanie na szkolenie organizowane w Komendzie Powiatowej PSP w Świeciu

  Skierowanie na szkolenie organizowane w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu

 17. Zasady organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych

 18. Wzór oferty OSP

  Wzór oferty wspólnej

  Asortymment do ofert

 19. Wniosek o udzielenie dotacji - wydatki bieżące na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP włączonej do KSRG.

 20. Pobierz