Wzory dokumentów

 1. Wniosek dot.potwierdzenia udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniu

 2. Pobierz wzór *.pdf
 3. Zgłoszenie zakończenia budowy

 4. Pobierz wzór *.pdf
 5. Oświadczenie wykonawcy dotyczące biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego

 6. Pobierz wzór *.pdf
 7. Wniosek o wydanie opinii w sprawie bezpieczeństwa imprezy masowej

 8. Pobierz wzór *.pdf
 9. Wniosek o wydanie opinii w sprawie spełnienia przez obiekt/teren, w którym/na którym zorganizowany zostanie wypoczynek dzieci i młodzieży, wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 10. Pobierz wzór *.pdf - dotyczy wypoczynku organizowanego w obiektach
  Pobierz wzór *.pdf - dotyczy wypoczynku organizoeanego na otwartym terenie