Manewry wodne 2014

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w ramach wdrażania wytycznych do organizacji ratownictwa wodnego w KSRG, oraz doskonalenia umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego i chemiczno-ekologicznego zorganizowała szkolenie zakończone manewrami dla OSP z KSRG, z poza KSRG oraz służb współpracujących (Policja, Straż Miejska, Nadleśnictwo, Wojskowa Straż Pożarna).

W dniach 21 i 22 czerwca 2014r. w miejscowości Skarszewo przy jeziorze Deczno oraz w Leosi na rzece Wdzie odbyły się szkolenia teoretyczne z pokazami instruktarzowymi natomiast 28 czerwca zostały przeprowadzone manewry, które stanowiły nie tylko podsumowanie szkolenia teoretycznego ale również zgodne z taksonomią celów kształcenia były kolejnym wyższym poziomem zdobywania umiejętności, wykorzystywania zdobytej wiedzy w sytuacjach typowych i nietypowych. Zadania te zostały zrealizowane dzięki właściwie zorganizowanym stanowiskom ćwiczeniowym w oparciu o dobrze wykonaną symulację, pozorację i realne scenariusze. Manewry w żadnym wypadku nie stanowiły formy zawodów. Uczestnicy na stanowiskach ćwiczeniowych w warunkach pozoracji pod nadzorem instruktora otrzymali zadanie do wykonania. Po wykonaniu zadania ćwiczący zespół w podsumowaniu ze strony instruktora otrzymał informację zwrotną i wskazówki. Synteza zadań stricte ratowniczych z zadaniami z zakresu terenoznawstwa oraz elementami wspólnego rozwiązywania zadań przez ćwiczące zespoły (na wybranych stanowiskach) w sposób realny przyczyniły się nie tylko do skutecznego wdrożenia obwiązujących procedur, ale również do podwyższenia jakości realizowanych w przyszłości działań ratowniczych.

Uczestnicy musieli zaliczyć łącznie 10 stanowisk, na których znajdowały się miedzy innymi pozorowana awaria łodzi z emisją substancji ropopochodnych, człowiek w wodzie płynącej, trzymający się gałęzi (dotarcie z wykorzystaniem technik linowych), zwłoki na terenie bagnistym (ewakuacja z wykorzystanie deski, technik linowych), kajakarz po wywrotce na przeniosce (akcja w oparciu o podręczny sprzęt – koło rzutka), akcja ratownicza w sytuacji kabinowania łodzi żaglowej, osoba uwięziona.

Realizację zadań obserwowali przedstawiciele Starostwa Powiatowego na czele z Panią Marzena Kempińską Starostą Powiatu Świeckiego, Komendanci Powiatowi Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.