Ćwiczenia na terenach Nadleśnictwa Zamrzenica

W dniu 26 września 2014r. na terenie nadleśnictwa Zamrzenica, Obręb Wierzchlas, Leśnictwo Lnianek odbyły się ćwiczenia doskonalące dla jednostek OSP z terenu powiatu świeckiego. Założenie do ćwiczeń zakładało awarię układu hamulcowego w pociągu relacji Laskowice Pomorskie – Wierzchucin w wyniku czego doszło do zapalenia traw w obrębie szlaku i zagrożenia dla 3 oddziałów leśnych. Celem szkolenia było m. in. przygotowanie osób do pełnienia funkcji dowódczych, umiejętności wypracowania najskuteczniejszej rozwiązania taktycznego, zapoznanie funkcjonariuszy oraz członków ochotniczych straży pożarnych z zasadami kierowania jednostkami ochrony przeciwpożarowej podczas akcji ratowniczo-gaśniczej prowadzonej na terenach leśnych, zapoznanie funkcjonariuszy z zasadami przygotowania terenów zalesionych do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych, oraz dostarczania wody na duże odległości z wykorzystaniem nowej przyczepki znajdującej się na wyposażeniu JRG Świecie (zawiera ona zbiornik o pojemności 13m3 wody oraz 500 metrów węża W 110).

Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 19 zastępów straży pożarnej prawie 100 ratowników w tym m. in. samochód dowodzenia i łączności z KW PSP w Toruniu.

Całość została podsumowana przez przybyłego na miejsce Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu bryg. Janisława Bullera oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica Pana Adama Wendę.