Podsumowanie manewrów ratowniczych

W dniu 29 września 2014r. w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyło się spotkanie podsumowujące manewry ratownicze zorganizowane w czerwcu 2014r. dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu oraz służb współpracujących. Spotkanie było okazją do przedstawienia celów i założeń które były realizowane podczas ćwiczeń oraz wynikających z nich wniosków do dalszych działań mających na celu podniesienie poziomu wyszkolenia ratowników i zapewnienia jeszcze skuteczniejszych działań ratowniczo-gaśniczych. Całość szkolenia podsumował bryg. Janisław Buller Komendant Powiatowy PSP w Świeciu oraz Starosta Powiatu Świeckiego Pani Marzena Kempińska, która przekazała wszystkim zaangażowanym zarówno ratownikom jak i osobom biorącym udział w przygotowaniu manewrów podziękowania oraz pamiątkowe upominki.