Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych

W dniu 18 maja 2015r. Komendę Powiatową PSP w Świeciu odwiedziła Minister Spraw Wewnętrznych Pani Teresa Piotrowska. Wizyta była związana z rozpoczęciem inwestycji: "Budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym." W trakcie spotkania zapoznała się ze stanem obecnych budynków Komendy, potwierdzając konieczność budowy nowego obiektu. W trakcie spotkania z dziennikarzami zapewniła, iż w przeszłorocznym budżecie zostaną zapewnione środki na dokończenie budowy, natomiast w roku kolejnym na kompletne wyposażenie.