Manewry ratownicze

W dniu 20 czerwca 2015r. odbył się pierwszy etap manewrów ratowniczych dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz podmiotów współpracujących z KSRG z terenu powiatu świeckiego.

Cel głównym było wdrożenie elementów wytycznych ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym, doskonalenia umiejętności z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego, ekologicznego w wypadkach komunikacyjnych.

Pierwszy dzień obejmował szkolenie teoretyczne wraz z pokazami, instruktarzami oraz odprawą poprzedzającą manewry, które odbędą się 27 czerwca.