Odprawa

29 stycznia 2016r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świeciu przeprowadzono coroczną odprawę z udziałem Komendantów Gminnych oraz naczelników jednostek OSP włączonych do ksrg z terenu powiatu świeckiego. Podczas odprawy dokonano podsumowania roku ubiegłego oraz przedstawiono plan pracy na 2016r.