Manewry medyczne

W dniach 10-11 czerwca 2016r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wspólnie z Starostą Świeckim przeprowadziła IV manewry ratownicze dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz podmiotów współpracujących z KSRG z terenu powiatu świeckiego.

W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 120 osób w tym: 15 zastępów OSP z terenu powiatu, zastęp z Jednostki Wojskowej z Grupy, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej w Świeciu, Wdeckiego WOPR-u, Nadleśnictwa Dąbrowa, Zespół Wyjazdowy NZOZ „Nowy Szpital” w Świeciu, ENEA oddział w Świeciu oraz Veolia Północ oddział Świecie.

Na terenie powiatu zaaranżowano 10 scen, w których ćwiczący zmagali się z:

  1. Podtopienie dwóch osób w wyniku wywrócenia się kajaka jedna widoczna pod lustrem wody, druga niewidoczna.
  2. Podwójna próba samobójcza przez powieszenie oraz podcięcie żył.
  3. Wypadek w lesie podczas wycinki drzewa, jedna osoba przygnieciona pniem w okolicy miednicy i kończyn dolnych druga uderzona gałęziami z raną głowy, wstrząśnieniem mózgu i urazem kręgosłupa obie osoby przytomne.
  4. Zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych trzy osoby poszkodowane. Jedno auto na boku jedna osoba poszkodowana przytomna wewnątrz pojazdu z urazem stawu barkowego i kręgosłupa; w drugim aucie dwie osoby poszkodowane zakleszczone jedna bez kontaktu druga z urazem kończyny dolnej.
  5. Dwie osoby poszkodowane z ranami postrzałowymi klatki piersiowej, jamy brzusznej i kończyn – konwojenci, ochroniarze po napadzie rabunkowym, jeden przestępca z ranami postrzałowymi bez oznak życia.
  6. Wypadek Qada w trudnym terenie dwie osoby poszkodowane. Wymagane unieruchomienie kręgosłupa u obu poszkodowanych oraz złamanej kończyny górnej u jednej osoby i rany kończyny dolnej u drugiej Konieczne zlokalizowanie poszkodowanych oraz ich ewakuacja w miejsce dostępne dla karetki.
  7. Poszkodowany w wypadku kolejowym, amputowana kończyna, maszynista pod wpływem zdarzenia – zasłabnięcie ból w klatce piersiowej.
  8. Dwie osoby poszkodowane wewnątrz budynku objętego pożarem, jedna osoba niepełnosprawna, nieporuszająca się samodzielnie, druga pod wpływem alkoholu, bez kontaktu obie z oparzeniami, wymagane odnalezienie poszkodowanych w zadymieniu ewakuacja do strefy bezpiecznej.
  9. Jedna osoba poszkodowana - bezdomny mieszkający w studzience węzła ciepłowniczego bez kontaktu z podejrzeniem udaru. Konieczność ewakuacji z wykorzystaniem trójnogu lub innych technik ratownictwa wysokościowego. Akcja utrudniana przez współlokatorów.
  10. Wypadek na budowie cztery osoby spadły z rusztowania, niestabilne elementy konstrukcji. Jedna osoba nieprzytomna z urazem czaszkowo – mózgowym pozostałe z złamaniami kończyn.

W tegorocznej edycji głównym celem manewrów było doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, połączone z wykorzystaniem technik ratownictwa: wysokościowego, wodnego, technicznego, chemiczno-ekologicznego oraz taktyki gaśniczej.

Uczestnicy na stanowiskach ćwiczeniowych w warunkach pozoracji pod nadzorem instruktora otrzymywali zadania do wykonania. Po ich realizacji nadzorujący omawiał ewentualne błędy jakie zostały popełnione oraz wskazywał prawidłowe rozwiązania.

Uczestnicy podkreślali, iż przygotowane epizody były bardzo realistyczne i wymagały od nich wysokich umiejętności oraz dużej wiedzy z poszczególnych dziedzin ratownictwa.

Zdjęcia: Andrzej Bartniak, Krzysztof Nowicki, Piotr Goździelewski