Szkolenie z ratownictwa technicznego

Komenda Powiatowa PSP w Świeciu, w okresie od 23 lipca 2016 do 31 lipca 2016, zorganizowała szkolenie ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać się z technikami ratowniczymi oraz sprzętem wykorzystywanym przy usuwaniu skutków katastrof komunikacyjnych, dzięki uprzejmości właściciela, przeprowadzono na terenie AOTO-SZROT w Wielkim Konopacie. 28 druhów dopuszczonych do egzaminu pozytywnie zdało egzaminy końcowe przeprowadzone przez komisję powołaną Rozkazem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu.