Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego

Komenda Powiatowa PSP w Świeciu zorganizowała, w okresie od 3 do 11 września br., szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu świeckiego. Zajęcia prowadzono na bazie dydaktycznej komendy z wykorzystaniem sprzętu jednostki ratowniczo-gaśniczej. Wszyscy druhowie dopuszczeni do egzaminu końcowego pozytywnie zaliczyli jego część praktyczną i teoretyczną przed komisją powołaną przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu.