Kurs KPP

W okresie od 3 do 25 września br. zorganizowano szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu świeckiego. Wszyscy druhowie dopuszczeni do egzaminu końcowego pozytywnie zaliczyli jego część praktyczną i teoretyczną przed komisją.