Spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Komendantem Głównym PSP

30 września 2016 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Błaszczakiem oraz Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszkiem Suskim. Celem wizyty było uhonorowanie strażaków, którzy w szczególny sposób wyróżnili się podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie letnim.

Głównym bohaterem był dh Tadeusz Okraska z OSP Wielkie Stwolno, który w trakcie działań 17 czerwca 2016r. w miejscowości Bratwin, w trakcie usuwania obłamanego konaru drzewa został uderzony kolejnym spadającym konarem. Ze względu na liczne obrażenia (m. in. uraz kręgosłupa, nogi) musiał spędzić ponad 2 miesiące w szpitalu. Obecnie przechodzi żmudną rehabilitację która pozwala mu powrócić do pełni sił.