Ćwiczenia

W dniu 7 października 2016 r. ok. godz. 9.00 w pomieszczeniu magazynu chemikaliów zakładu Pomorskiej Fabryki Mebli w Nowem, w trakcie przerwy śniadaniowej, powstaje pożar. Pracownicy pobierający materiały do lakierowania, otwierając drzwi magazynu, zauważają duże zadymienie. Następuje ogłoszenie alarmu i próba gaszenia z wykorzystaniem hydrantów wewnętrznych. Wysoka temperatura uniemożliwia ponowne zamknięcie drzwi do magazynu i przyczynia się do rozprzestrzenienia zagrożenia na halę produkcyjną.

Tak wyglądał scenariusz do największych ćwiczeń jakie przeprowadziły w tym roku jednostki Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu świeckiego. Ze względu na wielkość hali oraz ilość zgromadzonych w niej materiałów palnych, zgodnie z założeniem, strażacy musieli dostarczyć do miejsca pożaru min. 8 tyś. litrów wody na minutę. W pierwszej fazie działań przybyłe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ewakuowały pracowników z zagrożonego budynku, dla których zostało przeprowadzone szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W kolejnej fazie po przybyciu pozostałych jednostek z terenu powiatu przystąpiono do realizacji założenia. Woda do gaszenia obiektu była pobierana ze zbiornika znajdującego na terenie zakładu, oraz Jeziora Czarownic zlokalizowanego ok. 1 km od miejsca pożaru. W obu przypadkach woda była dostarczana poprzez przetłaczanie. Łącznie w działaniach rozwinięto prawie 4 km węży pożarniczych.

Ćwiczenia miały na celu m. in.: przygotowanie osób do pełnienia funkcji dowódczych i kierowniczych, umiejętności wypracowania najskuteczniejszego rozwiązania taktycznego, dostarczania wody na duże odległości oraz zapoznanie funkcjonariuszy oraz członków ochotniczych straży pożarnych z zagrożeniami występującymi na terenie Pomorskiej Fabryki Mebli w Nowem.

Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 29 zastępów straży pożarnej ponad 100 ratowników.

W gronie obserwatorów ćwiczeń, którzy dokonali ich podsumowania byli: st. bryg. Janisław Buller Komendant Powiatowy PSP w Świeciu, st. bryg. Zbigniew Kamiński Komendant Powiatowy PSP w Starogardzie Gdańskim, dh Janusz Gerke Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Pan Czesław Woliński Burmistrz Miasta Nowe oraz Pan Mirosław Zdunek Dyrektor Pomorskiej Fabryki Mebli w Nowem.