Powierzenie obowiązków Komenanta Powiatowego

Po nominacji st.bryg. Janisława Bullera na Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dniem 1 listopada br. przestaje on pełnić funkcję Szefa świeckich strażaków.

Do chwili powołania na to stanowisko nowego komendanta, pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Janusz Halak, powierzył dotychczasowemu Zastępcy, bryg. Piotrowi Tkaczyńskiemu.

Źródło: KW PSP Toruń