Ćwiczenia wysokościowe

W dniach 13 i 20 listopada 2016 roku w siedzibie KP PSP w Świeciu zorganizowano szkolenie ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym. Zajęcia teoretyczno-praktyczne prowadzono dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, deklarujących gotowość do podjęcia działań ratowniczych w opisanym zakresie.