szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

W okresie od 8 października do 29 listopada 2016 roku w siedzibie KP PSP w Świeciu przeprowadzono szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia szkoleniowe realizowano z wykorzystaniem sprzętu JRG KP PSP w Świeciu, jednostek ochotniczych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz bazy Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu. Cały stan osobowy, 40 strażaków ochotników, pozytywnie zaliczył egzamin teoretyczny oraz praktyczny.