Powołanie Komendanta Powiatowego

1 grudnia 2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyła się uroczystość powołania na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Świeciu - bryg. Piotra Tkaczyńskiego oraz na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Świeciu - bryg. Andrzeja Rafalskiego. Była to również okazja do oficjalnego pożegnania dotychczasowego Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st. bryg. Janisława Bullera, który z dniem 1 listopada br. został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Bydgoszczy.

W uroczystości wzięli udział m. in.: Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Janusz Halak, Kapelan Kujawsko-PomorskichStrażaków ks. Mariusz Stasiak, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu ppłk. Marek Magowski, Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy ppłk. Andrzej Wróbel, Starosta Powiatu Świeckiego Franciszek Koszowski, p. o. Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu mł. insp. Robert Olszewski, Burmistrz Miasta Świecie Tadeusza Pogoda, przedstawiciele samorządu szczebla powiatowego i gminnego, nadleśniczowie, a także wielu innych zaproszonych gości.

Bryg. Piotr Tkaczyński pochodzi z Grudziądza. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, po ukończeniu której w 1999r. został skierowany do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Świeciu, realizując zadania kontrolno-rozpoznawczej oraz operacyjne. 1 maja 2013r. został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Świeciu, a od 1 listopada br. powierzono mu pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Świeciu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie "Zarządzania bezpieczeństwem publicznym".

Bryg. Andrzej Rafalski rozpoczął służbę jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1989-1994). Po ukończeniu szkoły został skierowany do Komendy Rejonowej PSP w Inowrocławiu na stanowisko młodszego oficera. Następnie na wniosek Komendanta Wojewódzkiego PSP został przeniesiony do służby do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy do wydziału kontrolno-rozpoznawczego na stanowisko oficera. Po reformie samorządowej został przeniesiony do Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy, gdzie pełnił służbę do dnia dzisiejszego, obecnie na stanowisku naczelnika wydziału organizacyjno-kadrowego.