Wigilia

1 grudnia 2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyło się spotkanie wigilijne dla pracowników cywilnych, funkcjonariuszy, emerytowanych strażaków Komendy Powiatowej PSP w Świeciu oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m. in. Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu st. bryg. Artur Przybylski, Starosta Powiatu Świeckiego Pan Franciszek Koszowski, Burmistrz Miasta Świecie Pan Tadeusz Pogoda, Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy st. bryg. Janisław Buller, Prezes ZOP ZOSP RP w Świeciu dh Janusz Gerke oraz kapelan świeckich strażaków ks. Waldemar Wenta.

Spotkanie było również okazją do wręczenia wyróżnień dla zasłużonych strażaków. Bryg. Piotr Poświata otrzymał nagrodę Komendanta Głównego PSP, st. kpt. Marek Karwasz, mł. ogn. Paweł Krzemkowski, oraz sekc. Adam Gwizdała otrzymali nagrody Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Mł. bryg. Jakub Grzywacz otrzymał nagrodę jubileuszową za 25 lat służby, natomiast mł. asp. Grzegorz Danielewski został wyróżniony pamiątkową statuetką wręczoną przez Starostę Powiatowego w Świeciu za wkład w organizację corocznych manewrów ratowniczych dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz podmiotów współpracujących z KSRG z terenu powiatu świeckiego.