Kampamnia "Czad i ognień. Obudź czujność".

25 października 2016r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zainaugurował akcję społeczną „Czad i Ogień. Obudź czujność”. Kampania ta wpisuje się w ustawowe zadania realizowane przez Państwową Straż Pożarną, w tym w inicjowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Od 2011r. Państwowa Straż Pożarna prowadziła kampanię „Nie dla czadu”, której efekty zaczynają być widoczne jako trend, określający spadającą liczbę ofiar tlenku węgla. Jednak, nie chcąc zapomnieć o tym, że nie tylko czad zabija, konieczne jest rozszerzenie przekazu do społeczeństwa o treści z zakresu przeciwdziałania pożarom w mieszkaniach i domach. Badania wykonane na zlecenie MSWiA dowodzą, że poziom wiedzy społeczeństwa o zagrożeniach pożarowych jest dość niski. Co czwarty mieszkaniec Polski jest przekonany, że czad można rozpoznać po zapachu, 75% badanych w swoim gospodarstwie domowym nie posiada ani czujki tlenku węgla ani czujki dymu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zainicjowała kampanię „Czad i Ogień. Obudź czujność” również w na terenie naszego powiatu. W jej pierwszym etapie naszym głównym zadaniem było dotarcie z przekazem do jak najszerszego grona odbiorców w możliwie krótkim czasie. Realizacja powyższego odbyła się wieloma kanałami informacyjnymi:

Inną drogą przekazania informacji na temat zagrożeń pożarowych były ulotki informacyjne. Pojawiły się one w:

Za pośrednictwem OKSiR w Świeciu ulotki o kampanii „Czad i Ogień. Obudź czujność” zostały rozwieszone na przystankach autobusowych na terenie Gminy Świecie.

Nasze działania na terenie powiatu świeckiego przynoszą już wymierne rezultaty – od początku kampanii czujki tlenku węgla uratowały życie co najmniej 9 osobom. Ze zgłaszanych do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu zdarzeń wynika, że zainstalowane w domach czujki pozwoliły ich mieszkańcom uniknąć zagrożenia.

Komenda Powiatowa PSP w Świeciu w tym roku po raz pierwszy dołączyła do grona darczyńców „Szlachetnej Paczki”. 12 grudnia 2016 r. Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Tkaczyński wraz ze swoim zastępcą bryg. Andrzejem Rafalskim osobiście przekazali rodzinie upominki, wśród których znalazła się również czujka tlenku węgla.

W drugim etapie akcji społecznej nasi funkcjonariusze starają się dotrzeć do dzieci i młodzieży. Odwiedziliśmy już:

Ponadto odwiedziliśmy:

W ramach naszych wizyt przeprowadzamy pogadanki, wręczamy ulotki i pamiątkowe kalendarze.