Organizacja bezpiecznych lodowisk

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu informuję, iż mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym zaprasza do współpracy przy organizacji bezpiecznych lodowisk. Lodowiska mogą być wylane na terenach, takich jak: boiska szkolne, park, ogródek jordanowski, osiedle itp. W celu ustalenia szczegółów proszę o kontakt z Dyżurnym Stanowisk Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu r tel. 523 311 444.