STOP POŻAROM TRAWW dniu 22 marca 2017 roku w ramach akcji społecznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Stop pożarom traw” oraz „Czad i Ogień. Obudź czujność” przeprowadzono dwa szkolenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu: pierwsze – w Punkcie Usług Opiekuńczych przy ul. Sądowej 5, drugie – w siedzibie ośrodka przy ulicy Wyszyńskiego 15. W drugiej pogadance uczestniczyli również z-ca Komendanta Powiatowego bryg. Andrzej Rafalski oraz naczelnik wydziału O-K-R kpt. Tomasz Sadecki. Po pogadankach kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marzena Brac oraz z-ca Komendanta Powiatowego dokonali wręczenia 20-tu zakupionych czujek tlenku węgla wytypowanym przez pracowników ośrodka mieszkańcom z terenu gminy Świecie.

Powyższe działania przeprowadzono współpracując z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Świeciu realizujących program „Dzielnicowy bliżej nas”.