Szkolenie instruktażowe dla uczniów klasy liceum o profilu mundurowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.

W dniu 5 kwietnia 2017 roku funkcjonariusze KP PSP w Świeciu przeprowadzili szkolenie instruktażowe dla uczniów klasy liceum o profilu mundurowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.

Podczas spotkania w siedzibie KP PSP omówiono tematykę:

  1. zasad organizacji komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej wraz z zakresem obowiązków poszczególnych wydziałów i sekcji,
  2. zasad naboru do Państwowej Straży Pożarnej,
  3. inicjatywy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, która służy podniesieniu świadomość w społeczeństwie na temat zagrożeń pożarowych w mieszkaniach w ramach akcji „CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ”,
  4. inicjatywy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, która służy podniesieniu świadomość w społeczeństwie na temat niebezpieczeństw związanych z wypalaniem traw w ramach akcji ”STOP POŻAROM TRAW”,
  5. pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z ćwiczeniami praktycznymi na manekinach.