Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej

6 kwietnia 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W trakcie eliminacji powiatowych przybliżono uczestnikom turnieju i ich opiekunom zagadnienia związane z akcją społeczną „STOP POŻAROM TRAW!”.