Egzamin kursu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

12 kwietnia 2017r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu odbył się egzamin kursu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym dla wszystkich przystępujących do niego druhów.