Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

W okresie od 4 marca 2017 roku do 24 kwietnia 2017 roku na terenie powiatu świeckiego przeprowadzono Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Przez tok szkolenia przebrnęło i pozytywnie zaliczyło egzaminy końcowe 37 druhen i druhów z jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz jednostek wspierających.