Kręci mnie bezpieczeństwo26 kwietnia 2017 r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo”, przeprowadzono pogadankę dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Świeciu. Mając na celu podniesienie świadomości zagrożeń związanych z wypalaniem traw przypomnieliśmy również o akcji „Stop pożarom traw”. Przedstawiono pracę strażaków, zasady alarmowania, zachowywania się podczas pożaru i wypadków.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie wraz z opiekunami, łącznie około 200 osób.