Powiatowe obchody dnia strażaka

W dniu 12 maja 2017 r. w Świeciu odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach wzięli udział: st. bryg. Artur Przybylski – Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Janusz Gerke - Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, Pani Barbara Studzińska – Wice Starosta Świecki, Pan Tadeusz Pogoda – Burmistrz Miasta Świecia, przedstawiciele służb mundurowych, samorządów gminnych, leśnicy oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Biskupa. Następnie uczestnicy przemaszerowali w okolice zamku.

Święto było okazją do wręczenia medali oraz awansów na wyższe stopnie.

Odznaczenie nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymał asp. Grzegorz Danielewski.

Odznaczenie przyznane przez Zarząd Główny Z OSP RP - Złoty Znak Związku otrzymał dh Jan Pączek – OSP Wałdowo.

Odznaczenia przyznane przez Zarząd Wojewódzki Z OSP RP:

AWANSE W STOPNIACH SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z KP PSP ŚWIECIE

  1. Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień:
  2. Komendant Główny PSP nadał stopień aspiranta - mł. asp. Grzegorzowi Danielewskiemu.
  3. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki nadał stopień:
  4. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu przyznał w uznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz szczególne osiągnięcia w służbie przyznał nagrody pieniężne funkcjonariuszom: