Kręci mnie bezpieczeństwo12 maja 2017r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo”, przeprowadziliśmy pogadankę prewencyjną z pokazem pierwszej pomocy przedlekarskiej dla pracowników i klientów supermarketu TESCO w Świeciu z okazji zakończenia programu „Decydujesz, pomagam”. Powyższa akcja miała na celu zwiększenie świadomości dotyczącej prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Ponadto przedstawiliśmy zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz prawidłowe zadysponowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego. W pokazach uczestniczyło siedmioro dzieci oraz dziesięć osób dorosłych. Akcja byłą prowadzona przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.