Kręci mnie bezpieczeństwoW dniu 16 maja 2017 r. podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem, przeprowadzono pogadankę, podczas której przybliżono uczniom szkoły zagadnienia związane z kampanią ”Kręci mnie bezpieczeństwo”. Przypomniano uczniom szkoły zasady alarmowania służb ratowniczych, przeprowadzania ewakuacji oraz zachowania się w przypadku wystąpnienia zagrożenia. W spotkaniu uczestniczyło 23 uczniów oraz 2 nauczycieli.