Kręci mnie bezpieczeństwo19 maja 2017 r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo”, przeprowadziliśmy pogadankę prewencyjną dla dzieci i nauczycieli Przedszkola nr 6 i przedszkola „Kangurek” w Świeciu w trakcie wizyty dzieci i opiekunów w obiektach Komendy. Mając na celu podniesienie świadomości zagrożeń związanych z wypalaniem traw przypomnieliśmy również o akcji „Stop pożarom traw”. Przedstawiliśmy pracę strażaków, zasady alarmowania, zachowywania się podczas pożaru i wypadków. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 87 dzieci, oraz 12 opiekunów.