Szkolenie ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

Komenda Powiatowa PSP w Świeciu, w okresie od 13 maja 2016 do 22 maja 2017, zorganizowała szkolenie ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać się z technikami ratowniczymi oraz sprzętem wykorzystywanym przy usuwaniu skutków katastrof komunikacyjnych, dzięki uprzejmości właściciela, przeprowadzono na terenie AOTO-SZROT w Wielkim Konopacie. 14 druhów dopuszczonych do egzaminu pozytywnie zdało egzaminy końcowe przeprowadzone przez komisję powołaną Rozkazem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu.