Kręci mnie bezpieczeństwo27 maja 2017r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo”, przeprowadziliśmy pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu KP PSP Świecie. W pokazach uczestniczyło kilkadziesiąt dzieci wraz z rodzicami. Ponadto jeden z funkcjonariuszy, sekc. Mateusz Kempiński, kontrolował poziom glukozy we krwi pod szyldem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - Zarząd Miejsko-Powiatowy w Świeciu. Przebadanych zostało około 50 osób.