Manewry ratownicze

26 - 27 maja 2017 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wspólnie z Starostwem Powiatowym w Świeciu oraz Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie przeprowadziła „V Manewry Ratownicze dla Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz podmiotów współpracujących z KSRG z terenu powiatu świeckiego.”

Głównym celem tegorocznych manewrów było doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu taktyki zwalczania pożarów oraz technik i procedur z pozostałych dziedzin ratownictwa mających zastosowanie podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Pierwszego dnia liderzy poszczególnych zastępów uczestniczyli w szkoleniu teoretyczno – warsztatowych, natomiast w drugim dniu dowodzili podległymi zastępami w trakcie zmagań z zaaranżowanymi scenkami.

Punkty pozoracji były zlokalizowane na terenie Szkoły Specjalistów Pożarnictwa oraz poligonie Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie i obiektach Nadleśnictwa Dąbrowa.

W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 170 osób w tym 20 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu, zastęp z Jednostki Wojskowej w Grupie oraz Zakładowej Służby Ratowniczej IMPEL, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej w Świeciu.

Zastępy zostały podzielone na 6 zespołów, które musiały wykazać się współpracą i koordynacją działań podczas wspólnych działań przy likwidacji pozorowanych zagrożeń:

  1. Pożar wewnętrzny – pomieszczenie kuchenne w budynku jednorodzinnym; jedna osoba – dziecko wewnątrz zatrucie CO, druga osoba opuściła pomieszczenie o własnych siłach bez widocznych obrażeń – reakcja sytuacyjna . Wymagane wdrożeń działań gaśniczych, przeprowadzenie ewakuacji, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc;(działania w komorze rozgorzeniowej).
  2. Pożar statku powietrznego – śmigłowiec po awaryjnym lądowaniu, dwie osoby z oparzeniami twarzy i rąk jedna ze złamaniem obu kończyn dolnych w podudziach i ogólnymi potłuczeniami . Wymagane podjęcie odpowiednich działań zabezpieczających, gaśniczych, wdrożenie procedur KPP.
  3. Wypadek i pożar samochodu osobowego na drodze leśnej, jedna osoba poszkodowana nieprzytomna wydostała się samodzielnie z pojazdu uraz czaszkowo mózgowy. Wymagane wdrożenie działań gaśniczych i KPP.
  4. Pożar obszaru leśnego wymagane podawanie środka gaśniczego do miejsca pożaru zgodnie z pożądaną intensywnością i zasięgiem.
  5. Pożar budynku mieszkalnego trzy osoby wewnątrz zatrute CO. Wymagane wdrożenie działań gaśniczych, technik przeszukiwania pomieszczeń oddymiania i KPP.
  6. Wybuch i pożar w obrębie zabudowań gospodarskich. Częściowe zniszczenie budynku, dwie osoby poszkodowane jedna z rozerwaniem połowiczym, druga z powierzchownymi licznymi obrażeniami po wybuchu. W budynku materiały wybuchowe, broń i amunicja. Wymagane zabezpieczenie miejsca zdarzenia wdrożenie działań gaśniczych ewakuacja i KPP.

Uczestnicy na stanowiskach ćwiczeniowych w warunkach pozoracji pod nadzorem instruktora otrzymywali zadania do wykonania. Po ich realizacji nadzorujący omawiał ewentualne błędy jakie zostały popełnione oraz wskazywał prawidłowe rozwiązania.

Uczestnicy podkreślali, iż przygotowane epizody były bardzo realistyczne i wymagały od nich wysokich umiejętności oraz dużej wiedzy z poszczególnych dziedzin ratownictwa, a wspólne działania w zastępach pozwoliły na doskonalenie współpracy pomiędzy jednostkami OSP oraz pozostałymi służbami.

Autorzy zdjęć: mł. kpt. Adam Gwizdała, Starostwo Powiatowe w Świeciu, Krzysztof Kortas, Zuza Kasprzyk.