Kręci mnie bezpieczeństwo30 maja 2017r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo”, przeprowadziliśmy pogadankę z uczniami klasy 2 Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Świeciu. Powyższa akcja miała na celu zwiększenie świadomości dotyczącej pracy w Straży Pożarnej. Ponadto przedstawiliśmy sposób postępowania w sytuacji zagrożenia oraz prawidłowe wezwanie pomocy. Dodatkowo został zaprezentowany i omówiony sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Komendy PSP. W pokazach uczestniczyło 24 osobowa grupa dzieci wraz z opiekunką. Akcja była prowadzona przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Świeciu.