Kręci mnie bezpieczeństwo03 czerwca 2017r. w trakcie festynu z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu oraz Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu przeprowadziliśmy kampanię społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą”. Powyższa akcja miała na celu zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa podczas wakacji oraz pikników rodzinnych. Ponadto przedstawiliśmy sposób postępowania w sytuacji zagrożenia oraz prawidłowe udzielenie i wezwanie pomocy. Dodatkowo został zaprezentowany i omówiony sprzęt do ratownictwa wodnego będący na wyposażeniu Komendy PSP. W pokazach uczestniczyła ok. 120-u osobowa grupa dzieci wraz z opiekunkami.