Kręci mnie bezpieczeństwo6 czerwca 2017 r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą”, przeprowadziliśmy pogadankę prewencyjną dla uczniów i nauczycieli Katolickiego Przedszkola „Aniołowo” w Świeciu w trakcie wizyty dzieci i opiekunów w obiektach Komendy. Mając na celu podniesienie świadomości zagrożeń związanych z wypalaniem traw przypomnieliśmy również o akcji „Stop pożarom traw”. Przedstawiliśmy pracę strażaków, zasady alarmowania, zachowywania się podczas pożaru i wypadków. W spotkaniu uczestniczyło 40 dzieci, oraz 7 opiekunów.