Kręci mnie bezpieczeństwo7 czerwca 2017r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą...nad wodą”, przeprowadziliśmy pogadankę z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu. Przedstawiliśmy sposób postępowania w sytuacji zagrożenia na obszarach wodnych oraz prawidłowe wezwanie pomocy. Powyższa akcja miała na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zachowania się na obszarach wodnych oraz przybliżenie pracy w Straży Pożarnej. Dodatkowo został zaprezentowany i omówiony sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. W pokazach uczestniczyły 2 grupy młodzieży wraz z opiekunami (50 osób).