Kręci mnie bezpieczeństwo19.06.2017 r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo”, przeprowadziliśmy pogadankę z uczniami Szkoły Podstawowej w Wiągu. Powyższa akcja miała na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zachowania się na akwenach wodnych. Ponadto przedstawiliśmy sposób postępowania w sytuacji zagrożenia oraz prawidłowe wezwanie pomocy. Dodatkowo został zaprezentowany i omówiony sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Komendy PSP. W pokazach uczestniczyła osiemnastoosobowa grupa dzieci oraz dwoje opiekunów. Akcja była prowadzona przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Świeciu.