Ćwiczenia z działań przeciwpowodziowych

21 czerwca 2017 r. strażacy z powiatu świeckiego wzięli udział w ćwiczeniach przeciwpowodziowych zorganizowanych w Wielkim Stwolnie gm. Dragacz. Zadaniem ćwiczących było podniesienie korony wału zagrożonego wysokim stanem wody na Wiśle przy wykorzystaniu worków z piaskiem z zastosowaniem trzech metod (jednorzędowej, wielorzędowej oraz metody duńskiej). Straży w pierwszej części uczestniczyli w teoretycznym omówieniu powyższych metod, a następnie przystąpili do praktycznych działań. W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze KP PSP Świecie oraz druhowie z jednostek OSP (Górne Gruczno, Dragacz, Wielkie Stwolno, Wielkie Zajączkowo, Fletnowo, Krusze Wiąg, Dziki i Ratownik) z gmin leżących wzdłuż Wisły łącznie 58 strażaków. Prowadzonym działaniom przyglądali się m.in. Komendant Powiatowy PSP w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu st. kpt. Arkadiusz Piętak oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Dragaczu.