Kręci mnie bezpieczeństwo21 czerwca 2017r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” przeprowadziliśmy pogadankę z uczniami Szkoły Podstawowej w Różannie. Powyższa akcja miała na celu zwiększenie świadomości dotyczącej pracy w Straży Pożarnej. Ponadto przedstawiliśmy sposób postępowania w sytuacji zagrożenia oraz prawidłowe wezwanie pomocy. Dodatkowo został zaprezentowany i omówiony sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych. W pokazach uczestniczyło 8 grup dzieci wraz z opiekunami (120 dzieci i 13 opiekunów). Akcja była prowadzona przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej z Bukowca i Przysierska.